Publikacje

TOP – TYGODNIK OPOCZYŃSKI

Częstotliwość: tygodnik

Wydano na zlecenie: Agencja Wydawnicza PAJ-Press BIS

Opis: format A3, objętość 32 str.

Skład, łamanie, produkcja: Agencja Wydawnicza PAJ-Press

http://www.opoczno-top.pl

Kategoria: