Publikacje

SPADOCHRONIARZ

Częstotliwość: kwartalnik

Wydano na zlecenie: Związek Polskich Spadochroniarzy

Opis: format A4, objętość 76 str.

Skład, łamanie, produkcja: Agencja Wydawnicza PAJ-Press

Kategoria: