Publikacje

NADZIEJA

Częstotliwość: kwartalnik

Wydano na zlecenie: Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego o/Warszawa

Opis: format B5, objętość 68-72 str.

Skład, łamanie, produkcja: Agencja Wydawnicza PAJ-Press

Kategoria: