TYGODNIK OPOCZYŃSKI

REDAKCJA TOP

ADRES REDAKCJI:
26–300 Opczno, ul. Westerplatte 6,
tel. 044 754 21 21
top@pajpress.pl

BIURO OGŁOSZEŃ:

tel./faks 044 754 41 51
oglotop@pajpress.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA:


Agencja Wydawnicza PAJ–Press BIS SC
97–200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Długa 82Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów nie zamówionych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia o tydzień druku ogłoszenia. Ogłoszenia drobne 1 zł za słowo, w ekspresie – 1,50 zł. Ogłoszenia ramkowe – 20 zł za moduł (plus podatek VAT), podziękowania, nekrologi, życzenia (dwa moduły) – 20 zł.Skład komputerowy własny. Druk: ODDI Poland sp. z o.o., Białobrzegi Radomskie, ul. Kościelna 91..:Strona główna:.