.:ŻARNÓW:.


do góry

15 września w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie obchodzono uroczyście 28 rocznicę wręczenia szkole sztandaru. W tym dniu pierwszoklasiści zostali włączeni w poczet uczniów szkoły

Ślubowanie pierwszaków


Święto szkoły rozpoczęło się wprowadzeniem pocztu sztandarowego, odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły. Dyrektorka szkoły, Maria Grzybowska powitała pierwszoklasistów, ich rodziców oraz gości. Słowo powitania do bohaterów dnia skierowali również zaproszeni goście, którzy życzyli, by dzieci z radością i satysfakcją zdobywały wiedzę oraz osiągały same sukcesy w nauce.

W imieniu wszystkich uczniów szkoły pierwszoklasistów powitali: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i koleżanki z II i IV klasy. Serdecznym życzeniom towarzyszyły słowa otuchy i zapewnienie o pomocy w trudnych dla uczniów pierwszej klasy sytuacjach. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przysięgi na sztandar szkoły i pasowanie na ucznia.

Pierwszoklasiści w obecności dyrekcji, wychowawców oraz rodziców z wielkim przejęciem powtarzali słowa przysięgi ślubując: dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, rzetelnie i sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, reprezentować właściwą postawę wobec wszystkich pracowników szkoły, a także rozwijać w sobie postawę patriotyczną.
Aktu pasowania – poprzez dotknięcie uczniowskiego ramienia wielkim ołówkiem – dokonała dyrektorka szkoły Maria Grzybowska.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się występ artystyczny pierwszaków, przygotowany przez wychowawczynie: Jolantę Kantor i Barbarę Dukat. Świeżo upieczeni uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce szkolnej. Wszystkich zachwyciła i wzruszyła ta uroczystość. Tego dnia pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie.

Po ślubowaniu uczniowie udali się do klas, gdzie wręczono im pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Tam również czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.