.:OPOCZNO:.


do góry

W czwartek, 24 września w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej. W pół godziny radni przyjęli trzy uchwały

Półgodzinna nadzwyczajna


Pierwsza dotyczyła zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007–2013. Chodziło o korektę kwot przypisanych do dwóch inwestycji – budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa gminy Opoczno oraz przebudowy patio wraz z termomodernizacją budynku MDK. Koszt pierwszej zwiększono do 1.759.190 zł, wartość drugiej zmieniono na 3.043.778 zł. W tym przypadku dyskusji nie było.

Więcej czasu poświęcono kolejnej uchwale w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Edukacja na ludową nutę” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

Jak poinformowała Sylwia Olędzka z Urzędu Miejskiego, projekt dotyczy finansowania od lutego do lipca 2010 roku dziecięcego zespołu ludowego na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim. Projekt zakłada rozwijanie współpracy ze Szkołą Podstawową im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu (gm. Wolbórz) mającą bardzo dobre kontakty z zespołem „Mazowsze”, gwarantuje pieniądze na wyjazdy dzieci, prowadzenie zajęć przez instruktora tańca i śpiewu oraz na opiekę ze strony nauczyciela, który będzie zajmował się również kwestiami organizacyjnymi. Koszt projektu wynosi blisko 50 tys. zł, czyli stanowi niemal maksymalną wartość przewidzianą dla tego działania.

Mimo że wniosek na dofinansowanie projektu został oceniony w Urzędzie Marszałkowskim bardzo wysoko i zajął trzecie miejsce na 46 wniosków, kilku radnych miało wątpliwości co do słuszności jego założeń. Treść niektórych pytań wskazywała jednak na niewielką znajomość specyfiki unijnych projektów, dlatego tę dyskusję lepiej przemilczeć. Jak ocenił na koniec burmistrz Wieruszewski, zespół z Bukowca będzie stanowił zaplecze dla „Tramblanki” i oby takich projektów powstawało jak najwięcej. Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Trzecim i ostatnim tematem sesji były zmiany w budżecie. Do budżetu wprowadzono m.in. dodatkowe 2,54 mln zł z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Libiszowie. Ponadto zmieniono kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W tym przypadku środki finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1,43 mln zł.

W punkcie „Zapytania i wolne wnioski” nikt nie zabrał głosu, dlatego przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wiktorowicz zakończył obrady. Była godzina 15.30, radni mogli spokojnie udać się na obiad.
.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.