.:OPOCZNO:.


do góry

Nie ma już żadnych przeszkód, aby w przyszłym roku na skrzyżowaniu ulic Biernackiego i Partyzantów powstało rondo

Rondo w przyszłym roku


31 sierpnia starosta opoczyński na wniosek burmistrza Opoczna wydał decyzję o zezwoleniu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Biernackiego. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2010 rok i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.

Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania ulicy Partyzantów z ulicą Biernackiego jest gotowa już od 2007 roku. Urząd Miejski przejął ją od Starostwa Powiatowego razem z większością ulic w mieście w styczniu ubiegłego roku. Do tej pory budowa ronda była jednak niemożliwa, bowiem dokumentację wykonano, ale bez pozwolenia na budowę. Starostwo do tej pory nie mogło jej wydać z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek. Miasto, jako nowy inwestor, musiało zlecić projektantowi uzyskanie pozwolenia. Konieczne było wykonanie nowego podziału działek, nowych map podziału, a także uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji. Wszelkie procedury wymagały dużo czasu. Teraz wreszcie można ruszyć z inwestycją. Realizację zakresu rzeczowego inwestycji zaplanowano na przyszły rok. Oznacza to, że najprawdopodobniej na początku przyszłego roku ruszy procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 740 tys. zł.

Projekt przewiduje, że na skrzyżowaniu powstanie rondo o średnicy zewnętrznej 26 m, z wyspą środkową o średnicy 10 m. Pierścień najazdowy będzie miał szerokość 2,5 m i zostanie wykonany z kostki granitowej. Szerokość jezdni na rondzie zaplanowano na 5,5 m. Szerokość wlotu wyniesie od 3,25 do 3,5 m, wylotu – 4 m. Dzielące je dwie wyspy, po obu stronach ul. Biernackiego i jednej na ul. Partyzantów (od strony szpitala), mają mieć po 2 m szerokości. Rondo będzie więc duże, a co za tym idzie znacznie bezpieczniejsze od obecnego, ciasnego, wiecznie zakorkowanego skrzyżowania.

Przebudowa w planowanym zakresie z pewnością wpłynie na komfort ruchu – zarówno kierowców, jak i pieszych. Rondo powinno upłynnić ruch w tym rejonie, a także ułatwić włączenie się do ruchu wyjeżdżającym z ul. Partyzantów. Natężenie ruchu na ul. Biernackiego jest dość duże i wyjeżdżający z podporządkowanej ul. Partyzantów często mieli trudności z włączeniem się do ruchu, niejednokrotnie tamując ruch np. karetek pogotowia, wyjeżdżających z pobliskiego szpitala. Łatwiej i bezpieczniej będzie też wyjechać z ul. Partyzantów od strony ul. Piotrkowskiej. Obecnie manewr ten utrudnia ograniczona, głównie przez parkujące na chodniku pojazdy, widoczność. Również przejścia dla pieszych, zgodnie z projektem, zostałyby odsunięte od skrzyżowania, dzięki czemu skręcający chcąc ustąpić pierwszeństwa pieszym, nie tamowaliby ruchu. Skrzyżowanie po przebudowie stanie się jednym z bardziej komfortowych w mieście. I to już w przyszłym roku.
.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.