.:OPOCZNO:.


do góry

Rozpoczęły się prace przy budowie północno–zachodniej obwodnicy Opoczna

Ruszyła mała obwodnica


Od trzech tygodni trwają prace przy budowie północno–zachodniej obwodnicy Opoczna dla drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 723, zwanej potocznie małą obwodnicą. Do 2011 roku kosztem 8,6 mln zł powstaną odcinki łączące ul. Przemysłową z ul. Inowłodzką oraz ul. Świerkową z ul. Przemysłową.

Przetarg na budowę małej obwodnicy rozstrzygnięto już 10 lipca. W jego wyniku wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” z Piotrkowa Trybunalskiego, które zaproponowało najkorzystniejszą cenę – 7 mln zł. Tym samym koszt zadania okazał się o 3 mln zł niższy niż początkowo zakładano. Ale, mimo że umowę na realizację inwestycji podpisano w końcu lipca, wykonawca ruszył z robotą dopiero w połowie września. Jak się okazało, półtoramiesięczne opóźnienie nie wynikło ani z winy wykonawcy, ani inwestora – początek prac zaplanowano na wrzesień w uzgodnieniu z władzami gminy, które chciały w ten sposób umożliwić rolnikom zebranie plonów z pól położonych w tym rejonie.

W ramach inwestycji powstaną dwie równoległe drogi położone na północnych i południowych krańcach osiedla Ustronie. Budowa ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej pochłonie 5.248.712, 83 zł. Z kolei przedłużenie ul. Świerkowej do ul. Przemysłowej wraz z kanalizacją deszczową będzie kosztować 1.792.072,84 zł. W sumie powstaną dwa nowe odcinki dróg o łącznej długości 2,305 km. Piotrkowska firma rozpoczęła od niezbędnych prac ziemnych. Póki co wykonano ślad nowej drogi stanowiącej przedłużenie istniejącej ul. Przemysłowej. W kolejnych etapach powstanie kanalizacja deszczowa i podbudowa drogi, na której położona zostanie właściwa nawierzchnia. Wykonawca zbuduje również chodniki i zjazdy, usunie ewentualne kolizje oraz przeprowadzi wszelkie roboty towarzyszące.

Inwestycja ma dla Opoczna ogromne znaczenie. Przede wszystkim, nim powstanie obwodnica Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12, nowe drogi pozwolą chociaż na częściowe wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta. Nowe odcinki będą też miały wpływ na rozwój gospodarki, otworzą bowiem dostęp do terenów inwestycyjnych położonych w tym rejonie.

Przypomnijmy, że realizacja inwestycji będzie w 75% dofinansowana ze środków unijnych. Władze miasta pozyskały na ten cel dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007–2013.
.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.