WAŻNE TELEFONY


Pogotowie Policyjne

Straż Pożarna

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie Energetyczne

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wod.-Kan.
    dni robocze od 7.00 do 15.00
    po 15.00, dni wolne, święta

Komenda Powiatowa Policji
     ul. Mickiewicza 5a

Policyjny telefon zaufania

Straż Miejska,
     ul. Staromiejska 6
     po 15.00
997

998

999

991

044 755 33 73

044 755 32 96
044 755 27 76
044 754 76 08

044 754 61 04


044 755 34 07

044 736 31 14

0 603 870 909
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Rodzinnego

Poradnia Terapii Uzależnień

Izba przyjęć

Oddział Pomocy Doraźnej


Informacja PKS

Postój taxi, pl. Kilińskiego

MPK

dysponent MPK

Kryta Pływalnia
Opoczyńska Fala

Przewodnicy turystyczni
(sobota i niedziela)
044 736 14 65


044 754 48 37

044 754 48 38

044 755 00 60


044 755 31 83

044 755 22 00

044 755 21 94

0 601 929 196

044 736 11 31


0 603 571 324


 DYŻURY APTEK


1 października
2 października
3 października
października
5 października
6 października
7 października
8 października
pl. Kilińskiego 19a
ul. Westerplatte 6a
pl. Kościuszki 9
pl. Kościuszki 9

ul. Spacerowa 9
pl. Kościuszki 9
ul. Piotrkowska 7
ul. Partyzantów 45
tabletki044 755 32 72
044 755 68 97
044 755 24 87
044 755 24 87

044 755 25 34
044 755 24 87
044 755 22 02
044 754 26 57


 KINO


3 – 4 października, godz. 17.00
10 – 11 października, godz. 17.00
17 – 18 października, godz. 17.00
24 października – kino nieczynne
25 października, godz. 17.00
31 października – kino nieczynne
Miłość na wybiegu – komedia romantyczna, Polska (od lat 12)
Załoga G – przygodowy, USA (od lat 12)
Ostatnia akcja – komedia sensacyjna, Polska (od lat 12)

Janosik. Prawdziwa historia – przygodowy, Polska/Czechy (od lat 12)

» Cena biletu 12 zł «
.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.