.:FINANSE:.


do góry

W pierwszym roku realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych powiat opoczyński otrzymał 6 mln zł na realizację dwóch inwestycji drogowych. A że w jego ramach wspólnie z dwoma gminami, w układzie 1:1, samorządy dołożyły drugie tyle, w opoczyńskim wybudowano w tym roku schetynówek za około 12 mln zł. Samorządy już teraz planują przyszłoroczne inwestycje drogowe

Schetynówki po raz drugi


W ubiegłym roku o dotacje do przebudowy dróg lokalnych ubiegał się nie tylko powiat opoczyński, ale również niektóre gminy z terenu powiatu. Gmina Paradyż wnioskowała o dofinansowanie remontu drogi Daleszewice – Grzymałów, z kolei gmina Mniszków liczyła na wsparcie przebudowy drogi gminnej Mikułowice – Stok. Projekty zostały ocenione pozytywnie, jednak ich realizacja nie została dofinansowana z powodu wyczerpania puli środków finansowych. Z kolei wnioski złożone przez gminę Opoczno (budowa drogi dojazdowej do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej), Żarnów (remont drogi Siedlów – Ławki) oraz drugi wniosek złożony przez gminę Mniszków (przebudowa drogi powiatowej Mniszków – Zajączków) nie przeszły oceny formalnej. Ostatecznie w pierwszym roku realizacji programu z funduszy krajowych skorzystało tylko Starostwo Powiatowe, które pozyskało środki na przebudowę drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec nad Pilicą – Radonia oraz drogi powiatowej nr 3139E i 3111E na odcinku Radzice – Drzewica. Wartość obu projektów wynosi około 12 mln zł. Zgodnie z założeniami programu samorząd dostał połowę wartości inwestycji – 3 mln zł na odcinek Bukowiec – Radonia i 2,974 mln zł na odcinek Radzice – Drzewica, w sumie około 6 mln zł. Drugą część kosztów musiał jako inwestor wygospodarować w swoim budżecie. Starostwo nie wyłożyło jednak 6 mln zł, a jedynie 3 mln zł, bowiem gminy Mniszków i Drzewica wyłożyły po 1,5 mln zł. Obie inwestycje podzielono na etapy – w tym roku prowadzone są prace na odcinku Radzice Duże – Strzyżów (termin realizacji do 5 listopada) i na odcinku od granicy powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego do Bukowca nad Pilicą (do 20 października). Władze powiatu jeszcze w tym roku muszą rozliczyć się z otrzymanych dotacji.

Samorządy, które planują budowę schetynówek na przyszły rok, mogły ubiegać się o dotacje do końca września. Sprawdziliśmy czy nasi włodarze również złożyli wnioski.

Zarząd Dróg Powiatowych ponownie ubiega się o dofinansowanie budowy dróg lokalnych. Złożył dwa wnioski. Pierwszy dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wygnanów – Grudzeń Kolonia. Odcinek długości około 4 km leży na terenie gmina Sławno, dlatego będzie ona partycypować w kosztach inwestycji. Wartość zadania to ponad 6 mln zł. Ewentualne dofinansowanie wyniesie więc 3 mln zł, a powiat opoczyński i gmina Sławno będą musiały wyłożyć na ten cel po 1,5 mln zł.

ZDP liczy również na dotację do budowy drogi dojazdowej do zakładu Ceramiki Paradyż w Wielkiej Woli. Projekt przewiduje remont drogi na odcinku 411 m o wartości kosztorysowej około 1,3 mln zł, a wkład własny inwestycji pokryją wspólnie Starostwo Powiatowe i gmina Paradyż.

Gmina Opoczno złożyła dwa wnioski. Pierwszy dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku Brzustówek Kolonia – Gawrony, długości 1,8 km. Całkowity koszt zadania zamknie się kwotą 1,2 mln zł, gmina wnioskuje o 605 tys. zł dofinansowania. Realizację inwestycji zaplanowano na okres od kwietnia do października 2010 roku.

Drugi, rezerwowy projekt zakłada przebudowę drogi gminnej na odcinku Stużno – Mroczków Duży, o długości 3,03 km. To zadanie będzie kosztować 3,7 mln zł, ewentualne dofinansowanie wyniosłoby 1,86 mln zł. Remont drogi ma być realizowany od kwietnia do października 2010 roku.

Aż dwa projekty złożyła gmina Mniszków, choć zgodnie z założeniami programu gminy mogą otrzymać dofinansowanie tylko do jednego projektu. Wszystko zależy więc od tego, który zostanie lepiej oceniony. Na remont czekają tu dwa odcinki drogi gminnej w Zarzęcinie: dł. 774 i 613 m. Całe zadanie kosztować będzie ponad 1,1 mln zł. Władze gminy ubiegają się o dotację do remontu pierwszego z nich. Pochłonie on blisko 700 tys. zł, a ewentualne dofinansowanie wyniesie około 345 tys. zł.

Drugi wniosek złożony przez gminę Mniszków dotyczy przebudowy drogi w Błogich Szlacheckich. Remont odcinka dł. 519 zł będzie kosztował ponad 312 tys. zł, władze gminy liczą na 156 tys. zł dofinansowania.

Gmina Sławno planuje wykorzystać rządową dotację na rzebudowę drogi gminnej na odcinku Brzustówek – Gawrony – Grązowice, od jej skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 713 do połączenia z krajową „dwunastką”. Projekt przewiduje remont odcinka długości ponad 4 km, który będzie kosztował blisko 4 mln zł. Połowę można pozyskać w ramach programu.

Odcinek Siedlów – Ławki planuje przebudować gmina Żarnów. Jest to ten sam projekt, o którego dofinansowanie gmina ubiegała się w ubiegłym roku, a który nie przeszedł oceny formalnej. Być może teraz się uda. Projekt przewiduje remont odcinka długości ponad 3 km za kwotę około 1,7 mln zł.

O dotacje w ramach programu nie starają się w tym roku gminy Drzewica, Białaczów, Paradyż i Poświętne.
Wojewoda będzie miał miesiąc na ocenę złożonych wniosków i wskazanie projektów do przyszłorocznego dofinansowania.do góry


.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.