.:DRZEWICA:.


do góry

Do remontu pójdzie kolejny odcinek drogi powiatowej Radzice Duże – Drzewica

Więcej pieniędzy na „schetynówkę”


Od kilku miesięcy trwa modernizacja drogi powiatowej Radzice Duże – Drzewica. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Zaskórski i wspólnicy” z Gielniowa. Zadaniem firmy jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni oraz budowa chodnika, zjazdów do posesji i rowów odwadniających.

Według pierwotnych planów modernizacja miała być prowadzona na długości 3900 metrów – od Radzic do Strzyżowa – a jej wartość oszacowano na 4,02 mln zł. Okazuje się jednak, że odcinek objęty remontem będzie dłuższy. Dodatkowe pieniądze na sfinansowanie inwestycji znaleziono bowiem w budżecie państwa, który zgodnie z założeniami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pokrywa połowę kosztów zadania. Resztę dokładają lokalne samorządy.

Stosowna umowa została podpisana 18 września w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej pieniędzy zarezerwowały także powiat i gmina. Ostatecznie inwestycja będzie kosztować 5.288.236 zł, a każdy z samorządów wyłoży po 1,32 mln zł.

Dzięki temu do remontu pójdzie kolejny odcinek drogi powiatowej – od Strzyżowa do Drzewicy. Jego długość wynosi 1150 metrów. Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu inwestycji wykonawcą prac będzie firma z Gielniowa. Modernizacja drogi powinna zostać zakończona jeszcze w tym roku.do góry


.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.