.:DRZEWICA:.


do góry

LGD przystępuje do działania. Nabór pierwszych wniosków jeszcze w październiku

Pierwsza w województwie


21 września. Moment podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim

21 września. Moment podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim


Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” jako pierwsza w województwie łódzkim podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności oraz aktywizację.

To dla nas swego rodzaju zielone światło – mówi prezes LGD Andrzej Krzyżanowski. – Wreszcie możemy ogłosić zapowiadany konkurs w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Z powodu opóźnień legislacyjnych, a co za tym idzie braku wzorów wniosków na poszczególne działania, żadna z LGD nie mogła ogłaszać naboru. Po tym, jak dokumenty zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, możemy wreszcie przejść do konkretnych działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy.

Cała procedura od momentu przekazania informacji do Urzędu Marszałkowskiego, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie, ocenę i wybór wniosków do realizacji przez Radę Stowarzyszenia, ocenę formalną dokonywaną w UM aż po podpisanie przez beneficjenta umowy z samorządem wojewódzkim trwać będzie od 1 października do około 6 grudnia.

Terminy wynikają z zapisów w poszczególnych rozporządzeniach i nie możemy niczego przyspieszyć. Pierwszy nabór prowadzony będzie wstępnie od 26 października do 9 listopada – dodaje prezes. – Informacje o wypełnianiu wniosku i niezbędnych załączników można uzyskać w biurze LGD „Nad Drzewiczką” mieszczącym się w Urzędzie Gminy i Miasta w pokoju nr 37.

W tym roku jedynym działaniem, z którego można uzyskać wsparcie w ramach programu Leader, jest „Odnowa i rozwój wsi”. Jednak już na 2010 rok zaplanowano konkursy na małe projekty (90 tys. zł do podziału), tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (75 tys. zł) oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (75 tys. zł).

Prezes LGD zachęca wszystkie nieformalne grupy społeczne, jak np. niektóre Koła Gospodyń Wiejskich, do rejestrowania się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stanowi to bowiem niezbędny wymóg przy ubieganiu się o środki w ramach tzw. małych projektów.

Służymy pomocą w procesie rejestracji stowarzyszeń w KRS–ie. Procedura nie jest skomplikowana, a korzyści są niewątpliwe. Zdecydowanie łatwiej ubiegać się wtedy o jakiekolwiek środki zewnętrzne, w tym przypadku unijne – kończy Andrzej Krzyżanowski.do góry


.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.