.:POŚWIĘTNE:.


do góry

Obrady…

Będą komisje
i zebrania w PoświętnemW piątek, 21 listopada w Urzędzie Gminy Poświętne zbiorą się wszystkie komisje stałe Rady Gminy. Głównym celem obrad samorządowców będzie ustalenie wysokości stawek podatkowych na 2009 rok. Samorządowcy jeszcze raz omówia także sprawę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków z gminnych jednostek OSP, bowiem na ostatniej sesji w wyniku głosowania padł remis i tym samym uchwała nie została podjęta.

Natomiast w niedzielę, 23 istopada w Poświętne odbędzie się zebranie sołtysa oraz radnych tej miejscowości z mieszkańcami. Głównym tematem spotkania ma być sprawa wystąpienia do Sądu Rejonowego w Opocznie Gminnej Spółdzielni Inowłodza w celu zasiedzenia gruntów należących do skarbu państwa a położonych w centrum Poświętnego. W zebraniu ma brać udział wójt Poświętnego, do tematu zapewne wrócimy.

.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.