.:KULTURA:.


do góry

Wizyta metropolity krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza w dniu 17 kwietnia


stanisław dziwisz


10.00 – powitanie przez Zarząd Ceramiki Paradyż w Tomaszowie Mazowieckim, odsłonięcie i poświęcenie granitowej tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci sługi bożego Jana Pawła II oraz wspólna modlitwa o rychłą beatyfikację i kanonizację.

10.20–10.40 – spotkanie z załogą i gośćmi.

10.40–11.10 – zwiedzanie Zakładu Ceramicznego i wydruk okolicznościowej płytki ceramicznej przez dostojnego gościa. Uroczyste uruchomienie przez kardynała Stanisława Dziwisza najnowocześniejszej linii produkcyjnej w Europie.

12.00–12.40 – wizyta w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Powitanie metropolity krakowskiego kardynała Dziwisza przez proboszcza, ks. Leszka Sokoła oraz przedstawicieli parafian. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Wspólna modlitwa o rychłą beatyfikację i kanonizację papieża Polaka.

13.00–14.00 – uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Opoczna metropolicie krakowskiemu, kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi w Miejskim Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego:
– powitanie chlebem i solą przez burmistrza Jana Wieruszewskiego,
– krótki program artystyczny w wykonaniu zespołu regionalnego i dzieci ziemi opoczyńskiej,
– laudacja dokonana przez ordynariusza diecezji radomskiej, biskupa dra Zygmunta Zimowskiego,
– odczytanie uchwały Rady Miejskiej o nadaniu Honorowego Obywatelstwa przez przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Wiktorowicza,
– wręczenie aktu nadania,
– słowo kardynała Stanisława Dziwisza,
– gratulacje od ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, jedynego żyjącego Honorowego Obywatela Opoczna,
– krótki program artystyczny.

14.00 – przejazd na plebanię kolegiaty św. Bartłomieja, czas odpoczynku dla kardynała, prezydenta i biskupów.

16.00 – uroczysta msza ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej oraz w intencji rychłego wyniesienia na ołtarze sług bożych Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, bpa Piotra Gołębiowskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. Celebrze przewodniczył będzie i homilię wygłosi kardynał Stanisław Dziwisz, a koncelebrować będą zaproszeni biskupi oraz ojciec generał Izydor Matuszewski. Przed mszą powitanie przez proboszcza parafii, dziekana dekanatu opoczyńskiego, ks. prałata Jana Wojtana.
– czytanie – Krzysztof Kolberger
– psalm 48 – Paulina Gretka
– czytanie – Anna Seniuk
– ewangelia – ks. infułat Józef Wójcik
Po komunii wspólna modlitwa o rychłą beatyfikację sług bożych oraz błogosławieństwo.
Wręczenie czterech głównych nagród dla laureatów III Międzynarodowego Konkursu Maryjnego poświęconego peregrynacji obrazu Jasnogórskiej Pani.
Nagrody będa wręczali:
– były prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski z małżonką Karoliną,
– państwo BarbaraGrzegorz Grzelakowie,
– państwo BogusławaStanisław Tępińscy
– państwo BarbaraLeszek Wysoccy.
Wiersze laureatów poświęcone Matce Najświętszej zaprezentują Anna Seniuk i Krzysztof Kolberger.
Podczas procesji wyjścia poświęcenie nowych drzwi kolegiaty opoczyńskiej.

17 kwietnia ks. kardynał Dziwisz wraz z biskupami i prezydentem R. Kaczorowskim otworzy nową wystawę fotograficzną, poświęconą Janowi Pawłowi II, pt. „…cóż powiedzieć! Żal odjeżdżać!” na zewnątrz kolegiaty św. Bartłomieja. Wystawa wykonana przez Centrum Katolickie Diecezji Krakowskiej pod szczególnym nadzorem dyrektora Adama Mazurkiewicza. Sponsorami wystawy są Urząd Gminy Opoczno, Ceramika Paradyż i Atlas.
.:Drukuj stronę:.

.:Strona główna:.

.:Wyślij komentarz:.

.:Kontakt z redakcją:.